Mycie wodą demineralizowaną

Mycie wodą demineralizowaną

Dostępnych jest wiele urządzeń i technologii do czyszczenia wodą demineralizowaną. Wśród uznanych metod jej wytwarzania są: dejonizacja DI (HydroPower Ultra) i odwrócona osmoza (RO).

Podczas dejonizacji woda przepływa przez żywicę jonowymienną, która wiąże ciała stałe. Dejonizacja usuwa co najmniej 99% rozpuszczonych ciał stałych i zapewnia wodę wysokiej jakości. Całą przefiltrowaną wodę można wykorzystać do czyszczenia. Filtry DI wymagają stosunkowo niskich nakładów początkowych i są przeznaczone do użytku w ruchu. Wystarczy podłączyć wąż (np. ogrodowy) zasilający system w wodę z kranu.

Woda demineralizowana jest wytwarzana z „normalnej” wody z kranu, po usunięciu wszystkich minerałów, takich jak magnez, żelazo lub kamień. Chociaż substancje te są niewidoczne gołym okiem, po wyschnięciu czyszczonej powierzchni pojawiają się jako nieestetyczne ślady.

Dzięki systemom do mycia wodą demineralizowaną można łatwo wyczyścić okna, panele słoneczne, witryny, elewacje szklane i inne, z poziomu ziemi do 20 m - bez drabin, podnośników itp. Kije teleskopowe są regulowane do wymaganej długości i podają wodę na samą górę. Szczotka na końcu kija usuwa gruboziarnisty brud, który jest zmywany przez wodę ze zintegrowanych dysz. Delikatne włosie czyści z maksymalną wydajnością, bez zarysowania wrażliwych systemów solarnych

W razie potrzeby wszystko, co musisz wymienić, to torby z żywicą. Urządzenia wyposażone są w miernik TDS, dzięki czemu jakość wody można sprawdzić na miejscu w dowolnym momencie. Na przykład w przypadku czyszczenia okien, żywice należy wymienić, gdy przepuszczają 10 ppm cząstek stałych.

Wydajność filtracyjna poszczególnych systemów:

zestawy do czyszczenia woda demineralizowaną  Ilości wody demineralizowanej (TDS <10 ppm) zostały określone przez niezależne laboratorium testowe przy natężeniu przepływu wody 180 l/h w następujących warunkach dla wody wejściowej:

  • TDS: 275 ppm
  • Suma kationów i anionów: 5,5 meq/l
  • Zawartość węglanów wodoru w anionach: 60%.

Przy miękkiej wodzie (<100 ppm) wydajność wody demineralizowanej może wzrosnąć ponad 3-krotnie.
W przypadku bardzo twardej wody (> 400 ppm), w zależności od zawartości węglanu wodoru i stężenia jonów, wydajność może się zmniejszyć o ponad połowę.

* Przy prędkości przepływu wody 120 l/h
** przy wydajności powierzchniowej 100 m²/h